Kontakty

Distribútor pre Českú a Slovenskú republiku

Ing. Václav Tomalík - DENTI
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, Piletická 486/19,
Hradec Králové, PSČ 503 41, Česká Republika

Telefon: +420 777 174 779, +420 603 414 385
e-mail: info@denti.cz

Obchodné zastúpenie pre Slovenskú republiku:
Mgr. Ľudmila Kručinská, tel.: +421 917 768 161

Predaj tiež v lekárňach, v stomatologických ordináciách, u zubných hygienikov a hygieničiek.